Recreatiesector laat van zich horen in aanloop naar de verkiezingen

Twee weken geleden werd voorkomen dat de BTW voor vakantieparken omhoog ging van 9 naar 21%. Het voorstel staat nog altijd wel in het verkiezingsprogramma van Pieter Omtzigt (NSC). Maar er zijn meerdere onderwerpen waar de recreatiesector en de politiek samen uit moeten komen. Om die reden heeft brancheorganisatie HISWA RECRON een 5 punten manifest voor de recreatiesector opgesteld als basis voor hun lobbywerk.

Zie ook: Amendement verhoging BTW hotels en vakantieparken is verworpen

Er zijn diverse onderwerpen waar de politiek de recreatiesector kan inzetten om maatschappelijke doelstellingen te behalen. Tijdens de coronacrisis, mede door de vele lockdowns, werd bijvoorbeeld duidelijk hoe belangrijk ‘recreëren’ is voor de mensen. Ook de discussie over de hervorming van de landbouwsector kan gevolgen hebben voor de recreatiesector. Bij krimp van de sector komt immers ruimte vrij. Als je die niet meteen wilt volbouwen, dan is een invulling met natuur en recreatie een logische oplossing. Maar ook ondernemersproblemen, zoals lastenverhogingen en regeldruk, kunnen (deels) door de politiek worden opgelost.

Het 5-puntenmanifest van HISWA RECRON:

  1. We stemmen voor ‘natuurinclusief’ ondernemen: Zonder natuur geen recreatie, zonder recreatie geen natuur
  2. We stemmen voor een vitale watersport- en recreatiesector: Het behouden van de recreatiecapaciteit voor Nederland is van groot belang.
  3. We stemmen voor soepele regels voor ‘als vrije tijd je werk is’: Eén op de 18 mensen werkt in de gastvrijheidseconomie maar de regels passen niet.
  4. We stemmen voor investeringen in watersport- en recreatie: Investeringen in watersport en recreatie moeten terug verdiend kunnen worden.
  5. We stemmen voor betaalbare watersport- en recreatie: Regeldruk en steeds hogere (lokale) belastingen maken recreatie onnodig duur. Recreatie is een basisbehoefte.

HISWA RECRON heeft daarnaast ook de verkiezingsprogramma’s van de diverse grotere partijen nagekeken op hun plannen voor recreatie in Nederland. Als ‘recreatie’ voor jou ook een belangrijk thema is, bekijk dan:

Meer informatie: 5 punten-manifest Van HISWA-RECRON voor verkiezingen Tweede Kamer 2023 (pdf)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *