Grote ambities Vlaamse kust: Topbestemming met internationale allure

Het Vlaams provinciebedrijf Westtoer presenteerde samen met de tien kustgemeenten en Toerisme Vlaanderen een nieuw toekomstplan voor het kusttoerisme. Met 27,5 miljoen overnachtingen, 17 miljoen dagtoeristen en 3,4 miljard omzet per jaar blijft de Kust één van de belangrijkste vakantiebestemmingen in België.

Blankenberge Foto door (c) Toerisme Blankenberge

“Het is de ambitie om de Kust verder te ontwikkelen tot een duurzame vakantieregio met internationale uitstraling”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer. Kwaliteitsvolle belevingen en het aantrekken van nieuwe doelgroepen zijn belangrijke thema’s. Ook ‘landmarks’ en de
vernieuwing van de zeedijken maken deel uit van het toekomstplan.

Duurzaamheid, klimaatbestendigheid en de draagkracht van de regio zijn belangrijke thema’s. Het nieuw toeristisch plan voor de Kust geldt voor de periode 2024-2030. De Kust wil zich nog meer positioneren als een bestemming voor de vier seizoenen.

Kwaliteitsvolle beleving

Met de verhaallijn ‘de Kust in beweging’ wil Westtoer de actieve beleving centraal stellen. Zee en strand vormen een uniek decor voor een kwaliteitsvol aanbod, met ruimte voor diverse vormen van strandbeleving en watersport.

De renovatie van de zeedijken staat op de planning van vele kustgemeenten. Een zeedijk is een authentieke plek. De lekkere adressen met zicht op zee zorgen voor een extra dimensie. De vakantiesfeer op de zeedijk hoort tot het toeristisch DNA van de Kust. Met deze ambiance onderscheidt de Kust zich van andere bestemmingen.

De verhaallijn ‘Zee van Smaak’, met voorop de verse vis uit de Noordzee, blijft belangrijk voor de positionering in binnen- en buitenland. Zowel kustbewoners als toeristen waarderen de aandacht voor de korte keten ‘van boord tot bord’.

Samen met kunst en cultuur is ook erfgoed een meerwaarde voor een vakantiebeleving. Naast de Triënnale Beaufort zorgen de uitkijkpunten van Horizon 2025 en Vlaamse Meesters zoals Ensor en Delvaux voor een beeldvorming met internationale uitstraling.

Nieuwe doelgroepen

Westtoer zal de marktstrategie verruimen, met in eerste instantie de sterkere promotionele aanwezigheid in Franstalig België en in de buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot Hertogdom Luxemburg).

Met Toerisme Vlaanderen wordt het potentieel onderzocht van nieuwe buitenlandse markten zoals de Scandinavische landen. Toeristen uit deze landen zijn op zoek naar een alternatief voor de (te) warme zuiderse bestemmingen. De nieuwe trends en de verwachtingen van doelgroepen worden op de voet gevolgd.

Via het jeugd- en het groepstoerisme wil Westtoer zich richten op jongeren en Belgen die weinig of geen affiniteit hebben met de Kust. Het typische kustgevoel kunnen deze doelgroepen inspireren om de Kust te (her)ontdekken. Zo ontstaat een nieuwe nostalgie die inspireert voor een herhaalbezoek. Westtoer zoekt mee naar oplossingen om het jeugdlogies te ondersteunen.

Klimaatbestendige en duurzame Kust

De klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel zijn niet te ontkennen. Westtoer sluit zich aan bij het project Kustvisie, recent goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Toerisme Vlaanderen en Westtoer bewaken hierbij de belangen van toerisme en recreatie. Kustvisie streeft naar een evenwicht tussen kustverdediging, natuurontwikkeling en recreatie. Nieuw aangelegde stukken duin en strand hebben in de eerste plaats een functie voor kustverdediging en natuur. Ook bewoners en bezoekers zullen van deze ruimte kunnen genieten via strandovergangen, wandelpaden en uitkijkpunten.

Duurzaamheid is belangrijk voor de toekomst van het toerisme. Westtoer focust hierbij op het verminderen van de ecologische voetafdruk bij de ondernemers. Een specifieke uitdaging wordt de renovatie en verduurzaming van oudere vakantiewoningen en appartementen.

Veerkrachtige bestemming

Het nieuw toeristisch plan voor de Kust kadert in de Vlaamse visie inzake ‘Reizen naar Morgen’. “Vlaanderen wil als regio excelleren op het wereldtoneel en dit geldt ook voor de Vlaamse Kust” volgens Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen. “We gaan op zoek naar een evenwicht tussen de meerwaarde van toerisme voor de bewoner, de bezoeker, de ondernemer en de plek. Doel is de Kust als gemeenschap te laten floreren”.

Westtoer omarmt deze filosofie met het begrip ‘regeneratief toerisme’. De veerkracht van het toerisme versterkt de kwaliteit van het leven aan de Kust voor inwoners, bezoekers en ondernemers. Het toerisme draagt bij tot het succes van andere sectoren op het vlak van inkomen, werkgelegenheid en leefomgeving. Westtoer wil hierbij oog hebben voor economie, ecologie en maatschappelijke draagkracht.

Spreiding in tijd en ruimte is een belangrijk principe. De gespreide vakanties in Franstalig België en in de buurlanden spelen hier een belangrijke rol. Westtoer wil extra aandacht besteden aan de lente, de nazomer, de herfst en de winter.

Een nieuw fietsnetwerk (2026) en wandelnetwerk (2027) bieden de mogelijkheid om dorpen en stadjes te ontdekken in de Westhoek en het Brugse Ommeland.

Samenwerking

Westtoer pleit voor een versterking van de samenwerking op diverse niveaus: tussen de kustgemeenten onderling, tussen de gemeenten en het provinciale niveau, tussen de Kust en de diverse Vlaamse agentschappen. Jean-Marie De Decker, voorzitter van het overleg van de kustburgemeesters : “De kust staat in de komende decennia voor cruciale ontwikkelingen. Enkel door een uitgekiende samenwerking met respect voor de eigenheid van elk bestuursniveau kunnen we de vele uitdagingen tot een goed einde brengen”.

Meer informatie: www.dekust.be/over-ons/sbp-kust

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *