Nieuwe alliantie om agrotoerisme in Noord- en Midden Limburg te ontwikkelen

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Limburg Marketing en Coöperatie Platform Agrotoerisme gaan per 1 juni een strategische alliantie aan. Het doel van deze strategische alliantie is erop gericht om gezamenlijk Noord- en Midden-Limburg verder te ontwikkelen als de agrotoeristische bestemming van Nederland. De officiële ondertekening van de samenwerking vond deze week plaats bij Plantage Blankwater.

Coöperatie Platform Agrotoerisme, de LLTB en Limburg Marketing delen de ambitie om agrotoerisme in Noord- en Midden-Limburg naar een hoger niveau te tillen. De afgelopen twee jaar werkten de initiatiefnemers al intensief samen aan het stimuleren van agrotoerisme. Dit heeft onder andere geleid tot diverse nieuwe streekproducten en 50 ontwikkelde routes en arrangementen. In totaal zijn er meer dan 100 ondernemers in Noord- en Midden-Limburg ondersteund om hun agrotoeristische activiteiten te laten groeien. Om dit verder aan te jagen bundelen de initiatiefnemers nu hun activiteiten in een strategische alliantie.

Limburg Marketing en LLTB nemen de operationele activiteiten voor het ontwikkelen en promoten van agrotoerisme in de regio op zich. Denk hierbij aan marketingcampagnes via Hart van Limburg, het organiseren van themabijeenkomsten en het leggen van verbindingen met (agro)toeristische ondernemers en bestaande initiatieven.

In maart 2023 publiceerde het Nationaal Bureau voor Toerisme & Congressen een verkenning naar de ontwikkeling van agrotoerisme in Nederland. De conclusie was duidelijk: agrotoerisme groeit sterk en heeft enorm veel potentie voor de toekomst. De initiatiefnemers zien agrotoerisme als een strategische groeikans voor de regio en hun leden. Door samen op te trekken ontstaat er een sterker geheel dat sneller kan opschalen en de positionering van de regio als agrotoeristische bestemming kan versterken. Tegelijkertijd kunnen ondernemers beter worden geholpen om zich te ontwikkelen tot en te profileren als agrotoeristische bestemming.

Op maandag 8 april werden de plannen voor de samenwerking gepresenteerd en toegelicht aan de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering van Coöperatie Platform Agrotoerisme. Inmiddels is een eerste start gemaakt met een aspergecampagne. De komende maanden wordt de invulling van de strategische alliantie verder geconcretiseerd.

De toekomst van agrotoerisme in Noord- en Midden-Limburg ziet er rooskleurig uit. De samenwerking tussen de verschillende organisaties zal de ontwikkeling van deze sector versnellen en de regio op de kaart zetten als een aantrekkelijke bestemming voor recreanten.

Meer informatie: https://limburg.marketing/nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *