Staatsbosbeheer bezuinigt op recreatieve voorzieningen; ANWB pleit voor meer budget

De ANWB, belangenbehartiger van recreërend Nederland, luidt de noodklok over de situatie waarin Staatsbosbeheer (SBB) verkeert. Door onvoldoende financiering komt het onderhoud van recreatieve voorzieningen in de natuur onder druk te staan. De terreinen van SBB zijn voor 95% toegankelijk voor recreanten. Maar de voorzieningen staan nu al onder druk.

Vuurtoreneiland Staatsbosbeheer

Door het gebrek aan vermogen komt het toegankelijk houden van natuurgebieden voor bezoekers in het gedrang. Paden worden uit voorzorg afgesloten en andere voorzieningen worden verwijderd. In veel gebieden van Staatsbosbeheer is het inmiddels beleid om versleten of beschadigde basisvoorzieningen niet meer te vervangen. De ANWB is hierover bezorgd, omdat de mogelijkheid om vrije tijd door te brengen in de natuur hierdoor op termijn flink wordt beperkt.

Voor het beheer van natuurgebieden voor wandelen, fietsen en varen krijgt Staatsbosbeheer subsidie van de provincies van ongeveer € 9,2 miljoen per jaar. Deze bijdrage dekt slechts een derde van de totale kosten van beheer en onderhoud van de recreatieve basisvoorzieningen. Daarom is volgens de ANWB tenminste een verdrievoudiging van het bedrag nodig.

Uit de jaarverslagen van Staatsbosbeheer blijkt dat deze overheidsorganisatie structureel verlies lijdt en dat het eigen vermogen is gedaald tot een zorgelijk laag niveau. De oorzaak hiervan is dat de bijdrage vanuit het Rijk en subsidies van provincies te laag zijn.

Staatsbosbeheer beheert naast 8 bezoekerscentra en 22 natuurkampeerterreinen zo’n 1.000 kilometer fietspaden, ruim 15.000 kilometer wandelpaden, 2.100 kilometer ruiterpaden, 1.500 bruggen, 300 aanlegplaatsen voor pleziervaart en 60 uitzichttorens. Daarnaast heeft het 120 hectare parkeerterreinen in beheer met ruimte voor ongeveer 100.000 auto’s. Deze basisvoorzieningen maken het mogelijk dat Staatsbosbeheer jaarlijks tussen de 150-200 miljoen bezoekers in zijn natuurgebieden kan ontvangen. De behoefte om buiten te recreëren neemt alleen maar toe. Het is belangrijk dat Staatsbosbeheer dit in de toekomst kan blijven faciliteren. 

Reactie Staatsbosbeheer

De redactie van Pretwerk.nl stelde ook SBB enkele vragen over de situatie- en hun visie op de oplossing.

Hoeveel % van jullie natuurgebieden is opengesteld voor recreatie?

SBB: “95%. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van de natuur. Daarom stellen we zo veel mogelijk natuurgebieden open voor recreatie. Alleen zeer kwetsbare natuurgebieden stellen we niet open. In alle andere gebieden proberen we het beschermen van de natuur hand in hand te laten gaan met recreatie. Zie ook: zonering.”

Zijn er op dit moment al concrete plannen om te bezuinigen op recreatieve voorzieningen? (welke?)

SBB: “Er wordt al bezuinigd op recreatieve voorzieningen. Simpelweg omdat we niet genoeg geld krijgen van provincies om alle voorzieningen op het gewenste niveau te onderhouden. We proberen uiteraard zo veel mogelijk voorzieningen overeind te houden, maar als bijvoorbeeld een pad of picknickbank door te weinig onderhoudsmiddelen onveilig wordt en vervangen moet worden, dan sluiten of verwijderen we het. We kunnen niet het risico lopen dat iemand zich ernstig bezeerd.”

Zien jullie ook een rol weggelegd voor recreatiebedrijven (onze doelgroep) bij het onderhoud en beheer van recreatieve voorzieningen? Of gebeurt dat al?

SBB: “Recreatieondernemers die dicht bij of in een natuurgebied zitten, zijn voor hun bedrijfsvoering grotendeels afhankelijk van de recreatievoorzieningen in die natuur. Natuur speelt een grote rol in de regionale economie. Denk aan al het binnenlands toerisme op de Veluwe bijvoorbeeld. Op kleine schaal werken enkele recreatieondernemers mee in het onderhoud van de voorzieningen. Bijvoorbeeld horecaondernemers die bijdragen aan het onderhoud van de parkeerplaats waar hun gasten ook gebruik van maken, of verblijfsrecreatieve bedrijven die een route langs hun locatie sponsoren. Daar zijn we heel blij mee, maar in de eerste plaats zien we de mogelijkheid om te kunnen recreëren in de natuur als publieke taak. En dat verdient dus ook voldoende publieke financiering.”

Meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *