Ruimte voor recreatie vanuit het perspectief van de recreant

Afgelopen week vond het Nationaal Toerisme Congres plaats, waarin 'ruimte voor recreatie' het belangrijkste thema was. Waar veel overheden de ruimte vooral benaderen vanuit een planologische opgave, kijkt de ANWB naar de manier waarop recreanten de ruimte (willen) gebruiken. Ook...

Insight

Kennispartners