Wat worden de winnende verblijfsconcepten van de toekomst?

We leven in een bijzondere tijd, waarin technologische ontwikkelingen elkaar in een snel tempo opvolgen. Kunnen alleen bedrijven met een zekere schaalgrootte deze ratrace bijhouden? Of zijn juist de kleinere wendbare bedrijven de winnaars van de online marketingstrijd. Tijdens het event Embrace, georganiseerd door Booking Experts, gingen diverse deskundigen de discussie aan.

Dagvoorzitter Merlijn Pietersma en COO Booking Experts, Maureen Ilboga trappen de bijeenkomst af.

Het congres was er vooral op gericht om een blik in de toekomt te werpen. Om die reden was ook Trendwatcher Richard van Hooijdonk uitgenodigd, die op sommige vlakken wel heel ver op de troepen vooruit loopt. (Heb jij al een id-chip geïmplanteerd? ) We benoemen enkele topics die deze middag werden besproken.

Data

Over het belang van dat bestaat vooral consensus. Het verzamelen van relevante data (Bij recreatiebedrijven vooral klantgegevens.) is belangrijk.

  • Wie de klant beter kent kan beter inspelen op de behoeftes
  • Optimalisatie van bedrijfsprocessen – meer efficiënte handelingen voorkomt het verspillen van kostbare tijd en materiaal.
  • Data wordt in de toekomst nog belangrijker omdat Artificial Intelligence (a.i.) in staat is om nog méér dat nog sneller te verwerken. A.i. moet echter wel worden gevoed met de juiste data.

Dagvoorzitter Merlijn Pietersma voegt daar nog aan toe: “Ondernemers in recreatie doen er goed aan meer datapunten van hun gast(gedrag) te verzamelen tijdens de hele gastreis. Die data leert je hoe je betere gastvrijheid, producten en prijzen realiseert. Kijk dus niet alleen naar omzet per verhuurbare eenheid. Kijk ook naar de omzetwaarde per gast. Hanteer sowieso per afdeling een slimme set prestatie-indicatoren waarop jij wilt sturen. Leer bij het definiëren van jouw KPI’s van andere sectoren zoals de hotellerie.”

Artificial Intelligence

Dat is het buzzwoord van dit moment. Ook op deze bijeenkomst komt a.i. aan bod. Om a.i. goed te laten werken is ‘data’ cruciaal. Niet alleen van je eigen bedrijf, maar ook uit andere bronnen. Mede om die reden is het van belang om ook op het gebied van data samen te gaan werken met andere partijen.

Tijdens de paneldiscussie bleek ook wel dat zowel vakantieparken als stakeholders met belangstelling kijken naar nieuwe a.i. ontwikkelingen. Het vraagt echter nog wel heel vel werk en investering om de systemen goed op te zetten. A.i. is in feite een vervolg op de automatisering van je bedrijf en daar zan de vakantieparken al volop mee bezig.

Nieuwe organisatiestructuren

De snelle veranderingen vragen om een andere organisatiestructuur. Richard van Hooijdonk spreekt over het belang van een ‘ecosysteem’ waar je onderdeel van uitmaakt: De organisatie van de toekomst is georganiseerd als een ecosysteem. Daarbij moet je denken aan losse cellen die steeds in een andere samenstelling met alkaar kunnen samenwerken.”

Ook de behoefte aan het sneller vinden en implementeren van innovaties wordt steeds belangrijker voor het succes van bedrijven Van Hooijdonk stelt voor om het ‘Lab concept’ op je bedrijf in te voeren. Dat is een unit die je buiten je bedrijf de vrijheid geeft om te experimenteren met nieuwe concepten. Specialisten spelen in deze labs de hoofdrol.”

Merlijn Pietersma noemt ‘ecosystemen’ in de samenvatting van de dag belangrijk om risico’s te verminderen: “Ontwikkelingen gaan razendsnel en zijn voor een individueel bedrijf nauwelijks bij te benen. Neem een ‘ecosysteem-ontwerper’ in dienst die lab-achtig experimenteert. Werk als groep ondernemers samen in een shared service platform. Investeer je bedrijfswinst hierin, zodat je over 5-10 jaar nog steeds bestaansrecht hebt. MKB-ondernemers werken en experimenteren op die manier in ecosystemen samen met (keten)partners die meer gespecialiseerd zijn dan zij: innovaties, productontwikkeling, marketing en academies.”

En Pietersma noemt nog een praktisch advies uit de presentatie van Van Hooijdonk: “Neem als ondernemer een jonge mentor in dienst en leer van de nieuwe generatie young professionals. Geef überhaupt veel meer ruimte aan jonge mensen en andersdenkenden.”

Beter beheersen van processen

Je kunt je bedrijfsvoering opsplitsen in processen. En die processen kun je optimaliseren. Dat was de kern van de workshop van Wouter van der Meer, van Meer Leisure. Bij het beoordelen van processen staan drie indicatoren centraal:

  1. Gastbeleving
  2. Geld verdienen
  3. Proces vereenvoudigen

Bij een goede procesoptimalisatie moet je op al deze drie indicatoren progressie boeken. Wouter legt uit dat dit voor elk bedrijf een maatwerk aanpak vraagt. Het is bijvoorbeeld sterk afhankelijk van de doelgroep die je wilt aanspreken. Sommige mensen vinden het prettig om snel en efficiënt zelf in te checken – en missen de tussenkomst van een menselijke receptionist totaal niet. Er is bij veel consumenten juist wel weer behoefte aan een persoonlijk contactmoment.

Van der Meer noemde ook het belang van het meenemen van je organisatie in procesveranderingen: “Je medewerkers moeten de processen uitvoeren, dus besteed ook voldoende aandacht aan het trainen en motiveren van je mensen.”

Meer vrije tijd?

Futuroloog Richard van Hooijdonk verwacht dat we de vrijkomende tijd die beschikbaar komt door stormachtige technologisering (generatieve AI ed.) benutten voor meer vrijetijd. Tegelijk blijven we in Nederland arbeidstekorten houden in veel sectoren en dus wordt er op velen een beroep gedaan om veel te werken. Om die reden blijft onze beschikbare hoeveelheid vrijetijd de komende jaren stabiel volgens onderzoeker Kees van der Most.

uit het verslag van dagvoorzitter Merlijn Pietersma
nieuwe features in 2024

Groei van Booking Experts

Tijdens de bijeenkomst gaf ook Booking Experts een inkijkje in de ambities van het bedrijf. Booking Experts heeft in Nederland inmiddels een mooie positie in de markt van de verblijfsrecreatie – en er staan nog enkele grote nieuwe klanten op de drempel. De ambities van het bedrijf zijn vooral Europees. Men is nu al actief in 16 landen, maar daar liggen nog veel meer groeikansen.

Met dank aan:

Booking Experts, de organisator van dit inspirerende kenniseven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *