Milieucommissie nog niet tevreden over onderzoek bestemmingsplan Toverland

De afgelopen maanden heeft de Commissie milleueffectrapportage (m.e.r.) zich gebogen over het nieuwe bestemmingsplan voor Attractiepark Toverland. Het park wilt de komende 20 jaar groeien en de bezoekersaantallen verdrievoudigen. Daarvoor is een nieuw bestemmingsplan nodig. De commissie m.e.r. heeft het plan bekeken en geconcludeerd dat bepaalde effecten nog onvoldoende onderzocht zijn.

Volgens de commissie ontbreekt er informatie over de verkeerseffecten van het plan. De verkeersberekeningen moeten worden herzien door middel van een nieuw actueel verkeersmodel met een onderbouwing welke verkeerskundige en ruimtelijke uitgangspunten het nieuwe model is gebaseerd.

De commissie merkt ook op dat het rapport niet de maximale mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt en de milieueffecten die daarbij kunnen optreden beschrijft. Het onderzoek is niet altijd uitgevoerd volgens het bestemmingsplan. Op basis van het bestemmingsplan kan hoger worden gebouwd dan in onderzocht is, waardoor de effecten van de maximale uitbreiding van het attractiepark niet in beeld zijn.

Daarnaast mist de commissie informatie over de maximale geluidniveaus van onder andere de muziek en voor de vuurwerk-shows die Toverland houd.

De gemeente Horst aan de Maas, waar Toverland ligt, neemt de adviezen van de commissie over en zal het bestemmingplan met deze informatie aanvullen. De gemeente heeft aangegeven het aangevulde rapport nogmaals aan de Commissie m.e.r. voor te leggen voordat de gemeenteraad een besluit neemt.

Meer informatie: Commissiemer.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *