Ondernemers krijgen ook in 2024 geld terug bij milieuvriendelijke investeringen

Via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) maakt de overheid het investeren in innovatieve en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen extra aantrekkelijk. Het budget voor de MIA\Vamil bedraagt voor 2024 in totaal € 217 miljoen.

Foto: Pretwerk.nl

Voor 2024 zijn 243 bedrijfsmiddelen aangewezen die in aanmerking komen voor fiscaal voordeel. Met de nieuwste aanpassingen draagt de Milieulijst 2024 bij aan beleidsdoelen van de overheid, zoals de transitie naar een klimaat neutrale en circulaire economie en een gezonde leefomgeving.

Milieulijst 2024

Met de MIA profiteren bedrijven van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kan tot 75% van de investeringskosten worden afgeschreven. Het netto belastingvoordeel van MIA\Vamil kan netto oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor fiscaal voordeel met de MIA\Vamil staan vermeld op de Milieulijst. Om op de lijst te komen moet een bedrijfsmiddel een aanzienlijke milieuverdienste hebben, boven de wettelijke norm, en ook innovatief zijn (en daarmee duurder ten opzichte van het gangbare alternatief in de branche).

Nieuwe samenstelling lijst

Ten opzichte van 2023 zijn 108 bedrijfsmiddelen van de lijst verwijderd, 112 inhoudelijk gewijzigd en zijn 6 nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen. De lijst is strikter geactualiseerd om daarmee meer dynamiek in de Milieulijst aan te brengen.

Grondstoffenbesparing

Nieuw op de lijst binnen deze categorie is een tapsysteem voor water en frisdranken, bedoeld voor het verminderen van het gebruik van wegwerpverpakkingen zoals flessen en pakken.

Duurzame mobiliteit

In de recreatiesector komt de nodige mobiliteit voor in de vorm van bijvoorbeeld voertuigen van schoonmaak of technische dienst. De eisen van een elektrisch aangedreven bakfiets zijn aangescherpt; bakfietsen die ook voor privédoeleinden worden gebruikt, komen niet meer in aanmerking. De mogelijkheden voor oplaadpunten zijn ingeperkt. Alleen laadpunten voor zwaar vervoer komen nog in aanmerking (licht vervoer, zoals bestelauto’s, niet meer).

Gebouwde omgeving

De eisen van duurzame gebouwen zijn op punten aangescherpt. Duurzame gebouwen met industriefunctie komen voor maximaal 30.000 m2 bruto vloer oppervlak in aanmerking voor MIA. Het vereiste aandeel demontabele bouwproducten is bij circulaire gebouwen verhoogd naar 50%. Ook is een minimale energie-eis opgenomen. Verschillende bedrijfsmiddelen met betrekking tot gebouwinrichting en bouwmaterialen zijn door gewijzigde Europese staatssteunregels vervallen.

Meer informatie: www.rvo.nl/subsidies-financiering/miavamil

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *