OpenRegioCulture Project maakt cultuur in Europa toegankelijker

Half juni vond in Kraków de kick-off van het OpenRegioCulture project plaats. OpenRegioCulture is een Interreg Europe-project dat zich richt op het verbeteren van de toegankelijkheid van cultuur voor mensen met speciale behoeftes. Tien partners uit negen Europese landen kwamen in Polen bij elkaar om reeds geïmplementeerde voorbeelden in de Małopolska-regio te bekijken en feedback te geven.

Foto: Visit Zuid Limburg

OpenRegioCulture – een Interreg Europe-project

Het OpenRegioCulture project – gefinancierd door Interreg Europe – probeert oplossingen te vinden om de toegankelijkheid van culturele instellingen te verbeteren. 87 miljoen mensen in de Europese Unie (bijna een zesde van de bevolking) hebben een vorm van een beperking: fysiek, mentaal, intellectueel of zintuiglijk. Deze groep ondervindt vaak hinder om toegang te krijgen tot culturele activiteiten, zoals musea of theatervoorstellingen. De tien partners in het project zullen in de komende vier jaar ervaringen en praktische oplossingen uitwisselen op het gebied van toegankelijkheid van cultuur. Door gebruik te maken van een co-creatie benadering wordt er gewerkt aan aanbevelingen, good practices en instructies om veranderingen teweeg te brengen in regionaal beleid, zodat publieke organisaties toegankelijkheid op een succesvolle manier kunnen verbeteren. Visit Zuid-Limburg en Gemeente Heerlen werken aan de verbetering van de toeristisch-culturele toegankelijkheid in het kader van de Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg 2030.

Kick-off in Kraków

Op de eerste dag vond voor de projectpartners een kick-off meeting plaats. In de middag en op de tweede dag sloten ook stakeholders – veelal van musea – uit verschillende landen aan om een kijkje te nemen bij twee musea in Kraków: het Home Army Museum en Cricoteka. Tijdens de rondleidingen werd met name aandacht geschonken aan de verschillende geïmplementeerde oplossingen om de toegankelijkheid van de musea te verbeteren.

Bij het Home Army Museum ging het om de fysieke toegankelijkheid van het gebouw (oprijplaten, lift, toiletten), maar ook om de toegankelijkheid van de tentoonstelling (o.a. een audiovisuele gids, tastbare voorwerpen, video’s met uitleg in gebarentaal en personeelstraining). Eenmaal per week wordt het geluid van de tentoonstelling uitgezet en is er een ‘stille’ tentoonstelling, wat prikkels verlaagt voor mensen met autisme.

Ook Cricoteka (gewijd aan het archiveren, tentoonstellen en verzorgen van theatrale objecten, tekeningen en documenten van Tadeusz Kantor) besteedt op verschillende manieren aandacht aan toegankelijkheid. Bij het creëren van een tentoonstelling worden mensen met een beperking betrokken om hun geschiktheid te testen, er zijn tastbare voorwerpen beschikbaar voor mensen met een visuele beperking, en bij de ingang van het gebouw staat een maquette waardoor mensen met een visuele beperking zich kunnen oriënteren. Verschillende personeelsleden kennen daar de Poolse gebarentaal voor slechthorenden.

Afsluiting: feedbacksessie

Het bezoek aan Kraków werd afgesloten met een feedbacksessie waarbij waarnemingen, aanbevelingen en andere ideeën over de toegankelijkheid van culturele instellingen en het verbeteren van beleid werden besproken. Het project gaat nu verder met het zoeken naar good practices, het in kaart brengen van de toegankelijkheid van cultuur en natuur per regio (in elk van de deelnemende gemeenten).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *