Aanscherping regels voor ‘korte termijn verhuur’ op toeristische verhuurplatformen

De markt voor de Korte Termijn Verhuur van accommodaties (o.a. particuliere verhuur van huizen en kamers aan toeristen) via verhuurplatformen wordt beter gereguleerd. Dat heeft het Europees Parlement op 29 februari 2024 besloten. Het kan nog wel twee jaar duren voordat de nieuwe regels ook daadwerkelijk van kracht worden.

foto door Depositphotos.com

Definitie Korte Termijn Verhuurdiensten

De omschrijving in de resolutie van Korte Termijn Verhuurdiensten: “Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepsmatig of niet- beroepsmatig, op een regelmatige of tijdelijke basis, tegen vergoeding een dienst voor kortetermijnverhuur van accommodatie aanbiedt of voornemens is aan te bieden via een onlineplatform voor kortetermijnverhuur.” In de nadere omschrijving worden o.a. vakantiehotels, motels, hostels, vakantieparken en campings nadrukkelijk niet tot deze groep gerekend.

uit de aangenomen resolutie (p. 43)

De omvang van de korte termijn verhuur in Europa

Het aantal korte termijn verhuurdiensten is aanzienlijk toegenomen door de uitbreiding van online platforms zoals Airbnb, Booking, Expedia en TripAdvisor. Dit type accommodatie omvat ongeveer een kwart van de totale toeristische accommodatie in de EU. Hoewel dat soort verhuur voordelen biedt voor hosts, toeristen en veel regio’s, zeggen sommige onderzoekers dat het gebrek aan passende regels ook bijdraagt aan problemen zoals hogere huizenprijzen, de verdringing van permanente bewoners, overtoerisme en oneerlijke concurrentie. In Nederland speelt het probleem vooral in Amsterdam. Uit gegevens van Eurostat uit 2022 blijkt dat Amsterdam niet in de top 20 voorkomt van steden met het grootste aantal Korte termijn verhuurnachten.

Voldoen aan lokale regelgeving

Veel landen, steden en regio’s hebben inmiddels een eigen systeem opgezet om de verhuur van tijdelijke accommodaties te reguleren. Belangrijk onderdeel van de wet- en regelgeving is de registratieplicht van accommodaties en melding van verhuur.

In de voorgestelde nieuwe wetgeving wordt aan Online platforms die korte termijn verhuur faciliteren gevraagd om ook de lokale regels te ondersteunen. Zij moeten voldoen aan regels met betrekking tot registratieprocedures en het delen van gegevens voor de accommodaties die zich bevinden in gebieden waar een registratieproces bestaat. Met een eenvoudige online registratieprocedure kunnen de relevante autoriteiten de host en de accommodatie identificeren en hun informatie verifiëren.

Veiligere verhuurdiensten voor reizigers

Online platforms moeten ervoor zorgen dat de informatie van de hosts betrouwbaar en volledig is en dat het registratienummer duidelijk zichtbaar is op de desbetreffende vermelding. De platforms moeten ook hun best doen om willekeurige informatiecontroles uit te voeren. De bevoegde autoriteiten kunnen registratienummers opschorten, platforms vragen illegale vermeldingen te verwijderen of sancties opleggen aan platforms of hosts die zich niet aan de regels houden.

Uitwisseling van gegevens

EU-lidstaten zullen één digitaal toegangspunt opzetten om maandelijks gegevens van platforms te ontvangen over de activiteiten van hosts (bijv. het aantal nachten dat de accommodatie is verhuurd, het aantal gasten, het specifieke adres, registratienummer, URL van de vermelding). Het verzamelen van deze gegevens stelt de autoriteiten in staat toezicht te houden op de naleving van de registratieprocessen voor hosts en kunnen de nationale autoriteiten passend beleid implementeren in de sector voor korte termijn verhuur.

Volgende stappen

Zodra de Raad de tekst heeft goedgekeurd, wordt deze gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU, waarna de regels over 24 maanden toepasbaar worden.

Bron en meer informatie: www.europarl.europa.eu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *