Booking.com stopt voorlopig met ‘Travel Sustainable’ programma

Reiswebsite Booking.com heeft na gesprekken met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten het zogenoemde Travel Sustainable (voorheen: Duurzaam Reizen) programma offline te halen per 25 maart. Via dit programma krijgen aangesloten accommodaties een score (“level”) met daarnaast een of meer groene blaadjes op de Booking website.

De scores lopen van 1 tot 3+, afhankelijk van duurzaamheidsinspanningen van accommodaties. De ACM beoordeelde de presentatie van dit programma als misleidend. De claim Travel Sustainable kan ten onrechte de indruk wekken dat reizen duurzaam is. Ook was het niet voldoende duidelijk op welke aspecten de claim ziet, waardoor een vertekend beeld kan ontstaan van de daadwerkelijke duurzaamheidsinspanningen van accommodaties. Booking.com verwijdert wereldwijd de onjuiste duurzaamheidclaims van het Travel Sustainable programma en heeft de ACM geïnformeerd te werken aan een verbeterd systeem. De ACM moedigt initiatieven aan die consumenten in staat stellen duurzame keuzes te maken. 

Op de eigen website geeft Booking.com uitleg over haar vervolgstappen. Booking noemt het een reorganisatie van haar duurzame inspanningen, waarbij gecertificeerde labels van derde partijen nu een hoofdrol spelen. Accommodaties kunnen nog altijd wel gebruik maken van het handboek met tips en aanbevelingen voor het aanbieden van duurzame accommodaties.

reactie op de website van Booking.com

Edwin van Houten, directeur Consumenten bij de ACM: “Het is belangrijk dat bedrijven duidelijke, juiste en relevante duurzaamheidsclaims gebruiken. Consumenten zijn zich steeds meer bewust van de impact die zij zelf hebben op het klimaat, ook als ze op reis gaan. In hun keuze voor een accommodatie moeten consumenten daarom ook de gebruikte duurzaamheidsclaims kunnen begrijpen en vertrouwen.”

Geconstateerde knelpunten

Het Travel Sustainable programma van Booking.com voldeed volgens de ACM niet aan de eisen die de wet stelt en zijn uitgewerkt in de leidraad duurzaamheidsclaims van de ACM. Het systeem dat inmiddels offline is voldeed niet op de volgende punten:

  • De naam van het programma Travel Sustainable was een mogelijk misleidende duurzaamheidsclaim. Het impliceert dat reizen en het verblijf in de accommodaties die zijn aangesloten bij het programma duurzaam is, terwijl dit onjuist is. Het gebruik van het groene blaadje versterkt dit.
  • Het programma gaf een vertekend beeld van de accommodaties die niet bij het programma zijn aangesloten. Doordat bij deze accommodaties geen blaadjes en claims stonden, kon het lijken alsof deze accommodaties geen duurzaamheidsinspanningen verrichtten.
  • Het was onduidelijk voor consumenten waarop de scores zijn gebaseerd. Dit werd door Booking.com onvoldoende duidelijk uitgelegd op de algemene pagina over het programma.
  • Niet alle maatregelen die bij de accommodaties werden genoemd kun je kwalificeren als maatregelen die een significant duurzaamheidsvoordeel opleveren. Bijvoorbeeld het afschaffen van wegwerpplastic in een hotel. Dit is in de Europese Unie al verboden en is dus geen extra duurzaamheidsinspanning op initiatief van het hotel.

Toekomstige duurzaamheidsclaims

Booking.com heeft toegezegd te stoppen met het gebruik van de claim Travel Sustainable en de bijbehorende scores. Ook zal zij niet langer iconen als groene blaadjes gebruiken bij de weergave van accommodaties. De ACM is tevreden dat Booking.com actie onderneemt en werkt aan een verbeterd programma dat gebruik maakt van externe certificering en gericht is op verduurzaming van de accommodaties. Dit helpt consumenten bij het maken van duurzame keuzes en stimuleert bedrijven te investeren in duurzaamheid.

ACM en verduurzaming

Om de ontwikkeling naar een duurzamere samenleving te steunen, richt de ACM zich op voorlichting en de aanpak van onjuiste duurzaamheidsinformatie. Het toezicht op duurzaamheidsclaims van bedrijven draagt hieraan bij. Consumenten moeten met vertrouwen een duurzame keuze kunnen maken. Bedrijven die zich inspannen voor duurzaamheid moeten worden beschermd tegen bedrijven die oneerlijk concurreren door gebruik te maken van misleidende claims. Ook wil de ACM de juiste voorwaarden scheppen om de transitie naar een meer duurzame economie te bevorderen. De ACM neemt belemmeringen weg en geeft ruimte waar het kan.

Bron: ACM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *