Texel monitort als eerste gemeente mobiliteit met artificiële intelligentie

Texel is een eiland van beperkte omvang en met een inwonertal van circa 13.500 eilanders, maar het ontvangt wel jaarlijks ruim 1 miljoen toeristische bezoekers. Dat geeft aan het fenomeen recreatiedruk een bijzondere dimensie. Verder maakt het de locatie bijzonder geschikt om als proeftuin voor onderzoek te dienen.

Meerdere onderzoeken zijn de afgelopen tien jaar verricht, onder meer naar gratis maken van het openbaar vervoer en de transitie naar elektrisch vervoer. Recent is een opmerkelijk onderzoek gestart dat gebruik maakt van artificiële intelligentie bij het monitoren van de mobiliteit. Hoe druk is het op de fiets- en wandelpaden op het eiland?

Optimaliseren vakantiebeleving

Toeristen op het eiland Texel verplaatsen zich. Zij gaan naar het strand of ergens een toeristische attractie bekijken. Maar hoe verplaatsen zij zich? Nemen ze de fiets of pakken ze opnieuw de auto? Welk type fiets? Een e-bike, een mountainbike of een bakfiets?  Vragen waarop VVV Texel en de gemeente Texel aan het eind van het jaar een helder antwoord verwachten te krijgen met onder andere het doel de infrastructuur op het eiland te verbeteren en de positieve vakantiebeleving van het verblijf van gasten te optimaliseren. VVV Texel, samen met TESO, Gemeente Texel en ondernemersplatform TOP, partner in het Kennisplatform cadeau Texel, wil graag helder inzicht hebben in de mobiliteit op het eiland.

Daar komt bij dat de gemeente het autogebruik op het eiland wil terugdringen . Daarom is begin juli een onderzoek gestart dat gebruik maakt van innovatieve sensoren en artificiële intelligentie (AI). De optische telsensoren geven inzicht in het gebruik van zowel autowegen als fiets- en wandelpaden. De aan het systeem gekoppelde software is ontwikkeld door Metricks, gespecialiseerd in het voorspellen en monitoren van bezoekersstromen in de vrijetijdseconomie.

Dertig variabelen

Frank Spooren, directeur VVV Texel: “Het pilotproject is bedoeld om te fungeren als 0-meting. De Texelse infrastructuur wordt op gezette momenten flink belast door fiets en auto, maar wat gebeurt er nu precies, waar en op welke momenten? Dat willen we beter in kaart brengen. Deze informatie kan dienen als waardevolle input voor toekomstige beleidsplannen inzake de eilandinfrastructuur en duurzame mobiliteitskeuzes. De sensoren zijn dankzij AI zelflerend en daarmee interessant voor herkennen van type fietsen en het doen van voorspellende waarden. Enerzijds maakt het systeem gebruik van bestaande technieken zoals telsensoren, anderzijds is er artifical intelligence-software aan gekoppeld die de opgenomen beelden verwerkt. Het is een verfijnd systeem dat door algoritmen met dertig variabelen inzicht geeft in allerlei subcategorieën zelfs in verschillende typen fietsen zoals e-bikes of bakfietsen”.

Met het sterk toegenomen gebruik van e-bikes en andere typen elektrische fietsen ook op het eiland Texel is het bijzonder nuttig inzicht te krijgen op welke punten en wanneer deze verkeersstromen zich voordoen, zodat effectieve beslissingen genomen kunnen worden bijvoorbeeld voor de aanleg van fiets- en wandelpaden.

Bron en meer informatie: www.texel.net

Met dank aan (auteur): Frits van Wolveren, freelance journalist in recreatie en toerisme

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *