NRIT Trendrapport toerisme recreatie en vrije tijd is weer verschenen

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd is weer verschenen. In boekvorm wordt in 368 pagina’s een samenhangend beeld geschetst van de gehele Nederlandse vrijetijdssector. Daarnaast is er ook nog veel materiaal online beschikbaar.

Insight

Kennispartners

Wekelijkse (gratis) nieuwsbrief

Agenda

Agenda

Recente reacties